Torbalı

TorbalıTorbalı İzmir’in güneydoğusunda yer alır, Doğusunda Bayındır ve Tire, batısında Menderes, kuzeyinde Buca ve Kemalpaşa ve güneyinde Selçuk İlçeleriyle komşudur. 26 Haziran 1926 tarihinde İzmir’in ilçesi olmuştur. 2015 Verilerine göre nüfusu 156.983 dür.

Torbalı, tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıkların merkezi içerisinde kalmış olup, ismini antik çağın ünlü şehirlerinden biri olan Metropolis, bir diğer adıyla Triyanna ya da Tripolis’den aldığı sanılmaktadır. Bugünkü Torbalı Küçükmenderes havzasında verimli topraklar üzerinde kurulmuş olup, Ephessos (Selçuk), Smyrna (İzmir), Kolophon (Değirmendere), Nation (Ahmetbeyli) ve Nif (Kemalpaşa) antik kentleri arasında kalan bölgede M.Ö  3000 yıllarında ilk yerleşim gerçekleşmiştir. Metropolis kentiyle birlikte M.Ö  2500 yılında Hititler zamanında yörenin geliştiği, M.Ö VII. yüzyılda Lydia zamanında en parlak çağını yaşadığı anlaşılmıştır.  Sırasıyla Neolitik, Kalkolotik,Tunç Çağları ile Frigya, Lydia, Pers, Roma ve Bizans dönemlerini, 1071-1317 tarihlerinde Selçuklular ve   Aydınoğulları, daha sonraları Osmanlı dönemini yaşamıştır. Torbalının Türk egemenliğinde bir yönetim birimi statüsü kazanması 1390 yılında Yıldırım Bayezit’in şehzadesi Ertuğrul Beyi vali olarak Aydın’a atanmasıyla başlamış, o dönemde Torbalı İzmir Sancağına bağlı bir birim olarak kayıtlara geçmiştir. Osmanlı döneminde Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet’in 1414 yılında İzmir’i alması ile birlikte 1425 yılından sonra İzmir ve civarı tümüyle Osmanlı yönetimi altına girmiştir.

Kurtuluş Savaşının kazanılması ve Cumhuriyetin ilanı ile birlikte  20 Nisan 1924 tarihli 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu uyarınca sancaklar kaldırılmış, yerine vilayetler ihdas edilmiş, bunun sonucu Aydın Vilayeti parçalanmış, İzmir Sancağı da İzmir Vilayeti olarak kurulmuştur. Torbalı da İzmir’e bağlı bir nahiye olmuştur. 26 Haziran 1926 tarih ve 387 Sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanunu ile Torbalı ilçe haline getirilmiş, 1927 yılında ise belediyelik olmuştur.

Metropolis Antik Kenti, Torbalı ilçesine 12 km. uzaklıktaki Yeniköy ile Özbey köyleri arasında bir tepe üzerine kurulmuş olup Metropolis, Ana Tanrıça Kenti anlamına gelmektedir.  Metropolis İonia bölgesinin antik bir kentidir. Oldukça verimli Kaystros (Küçük Menderes) Ovası’na hakim konumda yer alan kent, Smyrna ile Ephesos arasındaki antik yol üzerinde kurulmuştur.