Bayraklı

İzmir BayraklıBayraklı, 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’a göre,  6 Mart 2008 tarihinde İzmir’in ilçesi olmuştur.

İzmir metropolü oluşturan onbir ilçeden biri olan Bayraklı, İzmir kent merkezinde, İzmir Körfezi’nin kuzeydoğu köşesinde İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde yer alır. Yamanlar Dağ Grubu’nun güney yamaçlarını da içine alan Bayraklı’nın doğusunda Bornova İlçesi, batısında İzmir Körfezi ve Karşıyaka İlçesi, kuzeyinde Karşıyaka ve Bornova İlçeleri, güneyinde ise İzmir Körfezi ve Konak İlçesi bulunmaktadır. Bayraklı’nın yüzölçümü yaklaşık 3700 hektardır. 2015 Verilerine göre Bayraklı’nın nüfusu 312.263 dür.

İlk İzmir’i kuranların M.Ö 3.000 yıllarında Tunç Çağını yaşayan ve Bayraklı’da oturan bir halk olduğu, yapılan kazılar sonucu kesinlik kazanmıştır. Ancak çok daha eski dönemlere, Yontma Taş Devrine uzanan bazı ilkel yerleşmelerin belirtileri de İzmir civarında kendini göstermektedir. Çok eski ilkel efsanelere göre, Bayraklı’daki yerleşmeden binlerce yıl önce kurulduğu belirtilen bir kentin deprem sonucu göl haline geldiği ileri sürülmektedir. Bu kentin, Yamanlar Dağı’ndaki Karagöl civarında olduğu tahmin edilmektedir. Arkeoloji ve Tarih Bilimlerinin belgelendiği kadarıyla ilk İzmir’lilerin kentlerini Bayraklı’da kurdukları bilinmektedir.. Bugünkü Bayraklı’nın hemen yanında bulunan Tekel Şarap Fabrikası bağlarının sınırları içindeki 150 dönüm büyüklüğündeki Tepekule isimli höyük (Hacı Mutço tepesi), bundan 5000 yıl önce Luwi veya Lelej denilen en eski İzmir yurttaşlarınca kurulan ilk yerleşme bölgesi idi. Daha sonra kent, M.Ö 1.000 yıllarında  Tepekule kayalık bir zemine sahipti. İzmir’liler evlerini bu kayalık yere inşa ettiler. Megaron tipi denilen evlerin alt yarısı taştan, üstü kerpiçtendi. Yer döşemeleri ve duvarları çok enfes bir harçla sıvanmıştı. 370 metre yükseklikteki Tepekule Uygarlığı, Troya-2 Uygarlığı ile yaşdaştır.

Cumhuriyet Döneminde 1920’li yıllarda 475 nüfuslu bir mahalle olan Bayraklı o dönemlerde bir sayfiye yeri niteliğindeydi. Daha sonraları birçok sanayi tesisisin faaliyet gösterdiği Bayraklı’da,  özellikle sanayi faaliyeti gösteren işletmelerin kapanmaları ya da nakilleri sonunda, söz konusu bölgelerin imar planında yapılan düzenlemelerde önümüzdeki yıllarda büyük ticaret ve alışveriş merkezlerinin, sosyal tesislerin, eğlence merkezlerinin yer alacağı İzmir’in yeni bir yüzü olacağı değerlendirilmektedir.