Bayındır

İzmir BayındırBayındır ilçesi, merkezi dahil 59 mahalleden meydana gelmektedir. 6360 Sayılı Büyükşehir kanunu kapsamında 36 köyün mahalleye dönüşmesiyle birlikte, Belediye görev ve sorumluluk sahası İlçe sınırlarına kadardır. 2015 Verilerine göre Bayındır’ın nüfusu 39.925 dir.

Bayındır Coğrafi Yapı

Bayındır, İzmir ilinin güneydoğusunda küçük menderes havzasında yer alır. İzmir’e uzaklığı 79km’dir. Toplam 588 km2’lik yüzölçümüyle İzmir ilinin % 4,91’ni kaplar. İlçe merkezi hükümet konağının bulunduğu yer itibariyle denizden yüksekliği 86 m’dir. Bayındır ilçesi, doğuda Ödemiş, batıda Torbalı, Kuzeyde Kemalpaşa ve Manisa’nın Turgutlu ilçeleriyle komşudur. İlçe merkezi Ege Denizine dik uzanan Bozdağlar dizinini üzerindeki Bayındır ve Basra tepelerinin güney yamaçlarına kurulmuştur. Doğusundan gelen Küçük Menderes nehri ilçenin Tire ile sınırını oluşturmaktadır.

Bayındır Ekonomisi

Bayındırın ekonomik yapısı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Verimli toprakları ile İzmir’in gıda deposu konumundadır. Süs bitkisi yetiştiriciliği önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Ege’nin büyük bir bölümünde olduğu gibi Bayındır’da da zeytincilik önemli geçim kaynakları arasındadır. Zengin meyve çeşitleri ve zeytinlikleri vardır. İlçe ekonomisinin tarımsal zenginliği sanayisinin gelişmesine temel oluşturamamış, küçük sanayi işletmelerinin dışında bu güne kadar birkaç fabrika kurulabilmiştir. İlçede zeytinyağı fabrikaları da mevcuttur. İlçede tarım, gün geçtikçe hayvancılığa doğru kaymıştır. Köylerde yapılan tarımın önemli bir bölümünü silajlık mısır tarımı oluşturmaktadır.

Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali

Çiçek üreticiliği Osmanlı dönemine kadar uzanan Bayındır’da yıllardır dar kapsamlı şenlik şeklinde düzenlenen etkinlikler 2009 yılında çok geniş katılımlı festival havasında kutlanmaya başlanır. İlçe, Belediye Başkanı Mehmet Kertiş ve ekibinin gayretleriyle Çiçeğin Kenti olarak anılır ve Süs Bitkisi Üretim Merkezi kimliğini yurt dışına da taşır. İhracat potansiyelini her yıl arttıran Bayındır, 2010 yılında ilk kez Uluslararası kimlik kazanan Festivali ile yüzlerce katılımcı ve binlerce ziyaretçiyi ağırlar.