Ödemiş

ÖdemişÖdemiş adı 1451 yılında Otamış, 1684 yılında Ötemiş, 1820 yılında son değişikliklerle bugünkü adını almıştır. Ödemiş ve çevresinin tarihi çok eski uygarlıklara dayanmaktadır. Bu özellikleri belgelere dayalı olarak en iyi şekilde Ödemiş’e 9 km uzaklıkta ve Bozdağ’ın Küçük Menderes ovasına indiği güney eteklerinde yer alan Birgi kasabasında görebiliriz.

Ödemiş ovasısındaki en eski insan kültürü günümüzden 13 bin yıl önceden kalma Konaklı Beldesi’nin 700 m. Güneydoğusundaki Soğukluk Deresi’ndeki kanyonda bulunan kaya altı sığınandaki şematik kazıma figürlerdir. Prehistorik devrin, paleolitik dönemi sonlarında yapılmış olan ve dinsel bir ayini ifade eden bu figürler, aynı zamanda Batı Anadolu’daki eneski insan kültürünü de ortaya kor. Ödemiş ovasının yerleşim tarihi geç kalkolitik çağından başlamaktadır. Bu çağda en eski yerleşmeleri ovadaki höyükler oluşturur. Bütün höyüklerin özellikle M.Ö III. binde erken Tunç çağında yoğun biçimde yerleşim görüldüğü, ayrıca M.Ö II. binde  de yaygın yerleşimin var olduğu bilinmektedir. O sıralarda yörede doğudan gelmiş ilk Lydialılar yaşamaktaydı.

Ödemiş bölgesi sırası ile Lidyalılar, Hititler, Persler, Makedonyalılar, Pergamon Krallığı, Bizanslılar ve Aydınoğullarının egemenliğinde kaldıktan sonra 1426 da Osmanlı hakimiyetine geçmiştir.

Ödemiş ilçesinin 5 km. kadar kuzeyindeki Hypaipa antik kenti üzerinde bugün günlüce köyü yer almaktadır. Lydia Uygarlığı’nın Kaystros ovasındaki önemli kentlerinden biridir. Lydialılar, Persler ve Romalılar tarafından dinsel kültür merkezi olarak kullanılmıştır. Bizans döneminde psikoposluk kurulduğu da bilinmektedir. Antik dönemde kök boyaları, dokumacılık ve safran adlı bir parfüm üretilmiştir. Kent Ephesos ve Sardeis yolu üzerinde bulunması nedeniyle M.S 16. ve 17. yüzyıllara kadar varlığını sürdürmüştür. Bu tarihten sonra Otamış Oymağı olarak bilinen göçebeler bugünkü Ödemiş’e yerleşmişlerdir.