Konak

Konak Saat Kulesiİzmir’in Mekez ilçelerinden olan Konak, 1984 yılında Merkez İlçe belediyesi olarak kurulmuştur. 1987 Yılında Merkez İlçe Belediyesi Konak Belediyesi olarak değiştirilmiştir. Kuzeyinde İzmir Körfezi ve Bayraklı, doğusunda Bornova, güneyinde Karabağlar, güneydoğusunda Buca ve batısında Balçova ilçeleri bulunmaktadır. 2015 Verilerine göre Konak nüfusu 375.490 dır.

Konak, İzmir’de sadece bir semt ya da mahalle adı olmayıp özellikle son 200 yıldır şehrin merkezi olmuştur. Bu nedenle Konak Meydanı ve çevresine İzmir’in Kalbi diyebiliriz. Meydan ve çevresini oluşturan alanın en önemli yapısı hiç kuşkusuz İzmir Hükümet Konağı’dır. Konak, ayrıca Saat Kulesi, Belediye Sarayı, Vapur İskelesi, Yalı Camii, Ankara Palas, Anafartalar Caddesi girişi, Askeri Kıraathane, Milli Kütüphane ve özellikle Sarı Kışla başta olmak üzere günümüze kadar ulaşabilmiş ya da geçmişin anıları içinde kalmış birçok mekânı barındırmış bir semttir ve iş merkezi yoğunluğu hem de hemen tüm İzmir’den varılan/ulaşılan son nokta olma ile hemen tüm İzmir’e ulaşmak için yola çıkılan ilk nokta olma özelliğini uzun yıllar koruyarak İzmir’in merkezi olmayı başarmıştır. İzmir kadar büyük bir başka kentte hemen tüm yoğunluğun Konak gibi bir tek alana yığıldığı bir başka örnek bulmak çok zordur.

Antik İzmir’de bu alanın bulunduğu yer İç liman’ın bir bölümü olarak görülür. Günümüzün Konak Meydanı’nın Güney Batı yönündeki bir noktadan başlayan liman geniş bir kavis çizerek Hisar Camii’nin yakınlarındaki bir noktada son bulur ve kıyı şeridi Bornova Körfezi’ne doğru uzayıp gider. Bu iç limanın girişinin solunda bulunan ve ilk yapılış tarihi bilinmeyen ancak XIII. Yüzyıl’ın başlarında Bizanslılar tarafından elden geçirilen Kale,  XIV. Yüzyıl’ın ortalarında St. Jean Şövalyeleri tarafından adeta yeniden yapılırcasına onarılır ve limanın kontrolü amacıyla kullanılmaya başlanır. Sonraki yıllarda iç limanın giderek dolması ve yok olması kalenin stratejik önemini ortadan kaldırır ve gün geçtikçe harap olan kale sonunda ortadan kalkar. Hisar Camii’nin adındaki Hisar sözcüğü bu kalenin yanı başında yapılmış olmasındandır. Günümüzde Çankaya semti civarındaki Kale Arkası denilen bölgenin adı da bu kaleden kalmadır. İşte yukarıda sözünü ettiğimiz iç limanın kavisli kıyısı doldurulduktan sonra günümüzün Kemeraltısını oluşturan çizgi olurken, iç limanın sağ köşesindeki kalan ve günümüze kadar parça parça doldurulan alan da Konak Meydanı olur. Cumhuriyetin ilanından sonra meydana İzmir Belediye Meclisi kararı ile Atatürk Meydanı adı verilir. Ancak yetkili kişiler ve kurumlarca bile bu meydan için Konak Meydanı denmekte ve Atatürk Meydanı adı pek kullanılmamaktadır