Kiraz

İzmir KirazKiraz, İzmir’in doğusunda olup, kuzeyinde Manisa ilinin Salihli ilçesi, yine kuzeyinde ve doğusunda Manisa’nın Alaşehir ilçesi, batısında Ödemiş, güneyinde Beydağ ve Aydın ilinin Nazilli ilçesi ile çevrelenir. 2015 Verilerine göre Kiraz nüfusu 43.615 dir.

Kiraz ( Keles) yöresi sırası ile Hitit, İon, Frigya, Lidya, Pers, Makedon Krallığı, Suriye Krallığı, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Ceneviz, Selçuklu, Aydınoğlu Beyliği hakimiyetlerinde kalmış, 1426 yaılında Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Keles, Cumhuriyet’in ilanı sırasında Ödemiş’e bağlı nahiye iken, 1948 yılında Kiraz adı verilerek ilçe yapılmıştır. Her ne hikmetse Keles adı, kirazının bol olmamasına rağmen, yöre halkı tarafından da hiçbir anlam ifade etmeyen ve halen de benimsenememiş olan, Kiraz ismini almış ve böylece de Keles adı, diğer tarihî değeri ve hatırası olan yer adları gibi, tarihe karışmıştır.

Kiraz’da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, Kaleköy Antik Kent Kalıntısı (Gymnasium ve tonozlar), Hisar Köyü-Asar (Hisar) Kalesi, Çayağzı Köyü-Yapı Kalıntısı, Sarıkaya Köyü Camii, Tekke Türbesi ve Mezarlığı ile Başaran Köyü- Erenler Tepesi Tümülüsü (Kaya Mezarlığı) SİT alanı kapsamına alınmıştır. Ayrıca Yağlar Kalesi, Kayacık Hisar Kalesi, Dokuzlar Yılanlı Kale, Merkezdeki Aydınoğlu İsa Bey Camii (Ulu Cami), Suludere Camii ve Hamamı, Şemsiler ve Karaburc köylerinde bulunan (Tümülüsler) kral mezarları, Haliller Köyündeki Çeşme, bu köye bağlı Vakıflar Mahallesindeki Türbe ile Cevizli Köyündeki Cami ve Çeşmede önemli eski eserlerdendir.