Beydağ

İzmir BeydağBeydağ ilçesinin coğrafi konumu yönünden doğanın zengin oluşu, insanların ilk çağlardan beri beğenisini kazanmıştır. Bu yönden Beydağ, tarihin ilk çağlarından bu yana çeşitli kavimlerin yerleşip yaşadığı alanlardan olmuştur.

Bölge sırasıyla Hititler, Frigler, Kimmerier ve Lidyalılar’ın egemenliğine girmiş, M.Ö 546′da doğudan gelen Persler Lydia egemenliğine son vermişlerdir. Yukarı Kaystros vadisi M.Ö 334′de Mekodonya Kralı İskender’in eline geçmiş,  daha sonra birçok el değiştiren ova M.Ö 133′de Roma egemenliğine girmiştir. Bu dönemde parlak günler, depremler ve hastalıklar yaşanmıştır. M.S 395′de Kilbianos ovası Bizans İmparatorluğu’nun Thracessien Theme’si içinde kalmış olup, Bizans’la birlikte M.S IV. yüzyılda peganizim inançları yasaklanarak, Hıristiyanlık Kilbianos ovasındaki Pyrgion (Birgi), Koloe (Kiraz), Palaiopolis (Beydağ), Hypaipa (Günlüce), Nikaia gibi kentlerde piskoposluk kurulmuştur.

Beydağ İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğunu bugüne kadar tam olarak saptanamamıştır. Ancak bu konuda yapılan çeşitli araştırmalardan Beydağ’ın Bizanslar döneminde mevcut olduğu ve o zamanki isminin Palaiapolis olduğu anlaşılmaktadır. Palaiapolis sözcüğü Yunancada Eskişehir anlamına gelmektedir. Şehrin kelime anlamı bakımından Bizanslar döneminde de olduğu anlaşılmaktadır.

13. Yüzyıla kadar Bizanslılar’ın idaresinde kalan şehir daha sonra Türklerin hücumuna uğramış, önde Aydın Oğullarının, 1426 yılından sonra da Osmanlı Devleti’nin yönetimine girmiştir. Palaiapolis sözcüğü Türkler tarafından BALYAMBOLU şeklinde telaffuz edilmiştir. Balyambolu 19. yüzyılın ikinci yarısı ortalarında gelişmekte olan kazalardandır. 1982 yılı İsmail Cevit’in Salnamesinde Ödemiş kazasının güneydoğusunda, kuzeyinde Kales nahiyesi, doğusunda Eleşar kazası, güneyinde Nazilli kazası, batısında ise Ödemiş ile sınırlı olduğu 17 köyünün bulunduğu ve nüfusunun 5687 olduğu yazılıdır. İlçe daha sonraları güneyindeki dağlara izafeten BEYDAĞ adını almıştır. 1867′de çıkarılan Vilayetler İdare Kanunuyla Keles, Balyambolu, Birgi Bucak durumuna getirilerek Ödemiş Kazasına bağlanmıştır. 04 Temmuz 1987 Tarihine kadar Ödemiş’e bağlı Bucak durumunda olan Beydağ bu tarihten itibaren kent yaşamını ilçe olarak sürdürmeye başlamıştır.